Rozpoczynamy! Let`s start!

 

  W ramach projektu planowana jest realizacja warsztatów i badań focusowych wśród pracowników naukowych oraz studentów uniwersytetów partnerskich z Turcji i innych państw. W Turcji odbędą się również dwie projektowe konferencję pt “EU membership as a chance for development of the candidate countries?”. Zrealizowana zostanie także wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli uczelni tureckich, którzy wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych i naukowych takich jak Festiwal Zachodnich Bałkanów, Turcji i Islandii. Poza tym odbędzie się ogólnopolska konferencja ekspercka, zakończona debatą oraz euroquiz we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce a także 10 konferencji eksperckich w 10 krajach UE (Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Estonia, Słowenia, Łotwa, Grecja, Finlandia, Polska). Na zakończenie projektu wydana zostanie publikacja pt. „Benefits and challenges of future EU enlargements”.
Serdecznie zapraszamy to udziału w naszych wydarzeniach!<< powróć do listy
CONTACT


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

University of Economy in Bydgoszcz

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Tel./phone: 52 5670002

e-mail: dagmara.taflinska@byd.pl

This project is co-funded by the European Union This project is implemented
By the University of Economy in Bydgoszcz, Poland Address: Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Poland phone +48 52 567-00-02
This website has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of University of Economy in Bydgoszcz and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.