The European Union is made up of 27Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union I committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

Poznajmy się! Rusza Festiwal Zachodnich Bałkanów, Turcji i Islandii

Poniedziałek, 23 kwietnia 2012

 

Turcja, Islandia i Zachodnie Bałkany – to nasi główni bohaterzy. Co ich łączy? Chęć przystąpienia do Unii Europejskiej. 
Organizatorem Festiwalu Zachodnich Bałkanów, Turcji i Islandii jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Miejscem imprezy będzie Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy ul. Królowej Jadwigi 14 w Bydgoszczy. 

Serdecznie zapraszamy na trzy wieczory kulturalne. Każdy z nich przybliży nam kulturę, tradycję i życie codzienne w krajach kandydujących. 
Podczas wieczorów odbędą się ciekawe prelekcje, w tym również gości z Turcji, projekcje filmowe, oraz degustacja przysmaków kuchni regionalnych. 
Jednak festiwal to nie tylko wieczory kulturalne. Już 12 maja otworzymy wystawę zatytułowaną „Życie codzienne w Zachodnich Bałkanach, Turcji i Islandii”. 

DO POBRANIA:
 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie! Wstęp na wieczory oraz wystawę jest wolny! 
more

Rozpoczynamy! Let`s start!

Sobota, 31 marca 2012

 

      On 1 March 2012, the University of Economy in Bydgoszcz launched a project titled: “Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process”. This project is co-financed by the European Union as part of the Prince 2010 – EU 27 programme.

The primary objective of the project is to promote knowledge and awareness concerning the European Union enlargement process and to familiarise EU citizens with everyday life and reality in candidate states.
The project comprises eight stages divided into individual activities. These activities will be carried out in Poland, Turkey, Portugal, Spain, France, Germany, Lithuania, Estonia, Latvia, Hungary and Finland. It will engage the citizens of EU member states, candidate states as well as potential candidates. Project activities were designed to ultimately reach all EU member states.
 
We hope you will take part in our events!
 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu "Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process". Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Program Prince 2010 - EU 27.

Podstawowym celem projektu jest promocja wiedzy i świadomości na temat procesu rozszerzenia Unii Europejskiej a także zaznajomienie obywateli UE z życiem codziennym i realiami panującymi w krajach kandydujących.

Projekt przewiduje realizację ośmiu etapów podzielonych na działania. Działania te odbywać się będą na terytorium Polski, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Słowenii, Estonii, Łotwy, Grecji oraz Finlandii i angażować będą zarówno obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej jak i krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących. Działania projektowe są zaplanowane w taki sposób by docelowo dawały możliwość dotarcia do wszystkich krajów członkowskich UE.

more
Poprzednia Następna
CONTACT


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

University of Economy in Bydgoszcz

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Tel./phone: 52 5670002

e-mail: dagmara.taflinska@byd.pl

This project is co-funded by the European Union This project is implemented
By the University of Economy in Bydgoszcz, Poland Address: Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Poland phone +48 52 567-00-02
This website has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of University of Economy in Bydgoszcz and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.